Pressupost 2017

a) El pressupost :

Pressupostos de l'Ajuntament

???Pressupost d'ingressos

Pressupost de despeses

Bases execució pressupost 2017
 

Estats de liquidacions

Estimacions de liquidacions pressupost 2016

Annex inversions 2017
 

Avaluació dels ingressos 2017
 

Anàlisi càrrega financera 2017
 

Annex de personal
 

Proposta i informes

Malgrat Turisme, SL

Dades obertes

 

Al·legacions PDECAT

Certificat del portal de transparència

Informe d'al·legacions pressupost PDECAT

Aprovació definitiva Pressupost 2017

Anunci BOPB aprovació definitiva pressupost 2017

b) Estats d'execució del pressupost :

c) Modificacions pressupostàries :

d) Liquidació de pressupost :

e) Compte general de l'exercici :

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2020 13:15