Pressupost 2018

a) El pressupost:

 1. Pressupost 2018. Resum per capítols despeses i ingressos
   
 2. Pressupost d'ingressos
 3. Pressupost de despeses
 4. Bases execució pressupost 2018
   
 5. Estats de liquidacions
 6. Estimacions de liquidacions pressupost 2017
 7. Annex inversions 2018
   
 8. Avaluació dels ingressos 2018
   
 9. Anàlisi càrrega financera 2018
   
 10. Annex de personal
   
 11. Proposta i informes
 • Malgrat Turisme, SL
 1. Memòria

b) Estats d'execució del pressupost :

c) Modificacions pressupostàries :

d) Compte general de l'exercici :

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2020 13:27