Pressupost 2016

a) El pressupost:

Malgrat Turisme, SL

Pressupost consolidat

Dades obertes

Informe compliment estabilitat pressupostària

Anunci d'aprovació inicial del pressupost del 2016

b) Estats d'execució del pressupost :

c) Modificacions pressupostàries :

e) Compte general de l'exercici

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2020 12:55