Pressupost 2021

a) El pressupost:

Pressupost de l'Ajuntament

  1. Pressupost d'ingressos
  2. Pressupost de despeses
  3. Resum de despeses  i ingressos
  4. Informes

b) Modificacions pressupostàries:

c) Estats d'execució del pressupost :

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2022 08:20