Pressupost 2020

a) El pressupost:

Pressupost de l'Ajuntament

  1. Pressupost d'ingressos
  2. Pressupost de despeses
  3. Bases execució pressupost 2020
  4. Estimacions de liquidacions pressupost 2019
  5. Proposta i informes
  6. Al·legacions al pressupost 2020 per part del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
  7. Informe d'intervenció de les al·legacions al pressupost 2020
  8. Certificat d'aprovació definitiva pressupost 2020

b) Modificacions pressupostàries:

c) Estats d'execució del pressupost :

d) Compte general de l'exercici :

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-09-2022 13:05