Pressupost 2015

a) El pressupost:

b) Estats d'execució del pressupost :

c) Modificacions pressupostàries :

d) Compliment d'objectius

e) Liquidació de pressupost

f) Compte general de l'exercici

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2020 12:29