Habitatge

L´Oficina Local d´Habitatge es va inaugurar al març de 2008 i d´aleshores ençà ha esdevingut finestreta única al municipi en tot allò relacionat amb l´habitatge. La necessitat de la seva creació es determinà en el Pla Local d' Habitatge municipal, aprovat pel Ple en sessió ordinària celebrada el 15 de març de 2007.

Aquest pla va establir que l'Oficina Local d'Habitatge ha de gestionar les actuacions que es proposin i vetllar per l'acompliment dels objectius en matèria d'habitatge, a més de fer el seguiment i gestió del Patrimoni municipal del sòl i habitatge.

L'OLH té per objectiu desenvolupar els serveis locals d'habitatge mitjançant la promoció a l'accés a l'habitatge assequible, la potenciació de l´ocupació vacant, l'estímul i foment del mercat de lloguer a preus assequibles i en el foment de la rehabilitació.

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 11 d'abril de 2019 va aprovar el Programa d´Actuació Municipal d'Habitatge de Malgrat de Mar (PAMH).

El PAMH consisteix en un instrument de planificació no reglada de contingut analític, estratègic i propositiu, en el qual es defineixen les polítiques locals d'habitatge per a municipis.

En el PAMH s'identifiquen dos grans objectius estratègics:

1. Atendre les necessitats socials de la població, especialment del col·lectius amb vulnerabilitat residencial.

2. Incentivar l'oferta d´habitatge assequible.

 

Plans i actuacions

Les línies que s’han previst  són les següents:

1. Atendre les necessitats socials de la població, especialment dels col·lectius amb vulnerabilitat residencial.

1.1. Ajuts al sosteniment de l’habitatge.

1.2. Inclusió residencial.

1.3. Qualitat residencial.

2. Incentivar l’oferta d’habitatge assequible.

2.1. Mobilització del parc vacant.

2.2. Intervenció sobre el parc existent.

2.3. Desenvolupament d’instruments urbanístics.

2.5. Noves actuacions d’habitatge.

 

Serveis i Tràmits

Carrer del Segre, 1 08380 - Malgrat de Mar

93 761 98 13

Responsable polític