Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

Òrgan administratiu responsable: Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ajuntaments amb delegació.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L'adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Qui el pot demanar?

Tota persona física o jurídica (propietaris, promotors, representants legals d'aquestes)

Quan es dóna resposta?

30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Sentit del silenci administratiu? Positiu


Canals de tramitació

Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30h.PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:49