2022. TÈCNIC/A D'ACOMPANYAMENT DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ 2022. SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA