Sostenibilitat

Presentació

 • La línia general és el desenvolupament del Pla d'Acció de l'Agenda 21 Local del Malgrat de Mar juntament amb el Pla d'acció d'energia sostenible.
 • Recollida de residus.
 • Mesures per a la reducció i recollida selectiva dels residus.
 • Propiciar la participació ciutadana en qüestions ambientals mitjançant el Consell de Medi Ambient.
 • Promoure la sensibilització sobre el medi ambient amb campanyes, activitats educatives, sessions informatives, ...
 • Promoure la preservació dels espais naturals:
 • Projecte de preservació de la vegetació de dunes (tríptic informatiu)
 • Restitució i reforestació de zones verdes
 • Control del consum energètic i d'aigua en els equipaments municipals.
 • Implantació energia solar tèrmica als equipaments municipals.
 • Implantació energia solar fotovoltaica
 • Foment de l'estalvi d'aigua al municipi (revisió de la tarifa, substitució dels aforaments i altres mesures d'estalvi)
 • Estalvi i eficiència energètica

Plans i actuacions

 • Residus i ús de contenidors de RSU i recollia selectiva
 • Campanya d'ús de cendrers reutilitzables a les platges
 • "La neteja és cosa de tots"
 • Ús de la deixalleria
 • Campanya de compostatge casolà i comunitari
 • Campanya de festes sostenibles
 • Recollida d'abres de Nadal

 

Links d'interés

Dates per recordar

 • 22 març : Dia Mundial de l'aigua.
 • 22 d'abril : Dia de la Terra
 • 25 d'abril : Dia Internacional sense Soroll
 • 24 de maig : Dia Europeu dels Parcs Naturals
 • 5 de juny : Dia Mundial del Medi Ambient
 • 8 de juny : Dia Mundial dels Oceans
 • 17 de juny : Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera
 • 16 de setembre : Dia Internacional per a la Protecció de la Capa d'Ozó
 • 22 de setembre : Dia Europeu sense cotxes
 • Del 22 al 29 de setembre : Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
 • 4 d'octubre : Dia Mundial del Animals
 • 5 d'octubre : Dia de l'Anar a Peu a l'Escola
 • 12 d'octubre : Dia Internacional per a la Reducció de Desastres Naturals

Ordenances i reglaments de medi ambient a Malgrat de Mar

Serveis de recollida de residus

 

Xifres de recollida

Fracció (Tn)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rebuig

12.263,09

11.401,31

12.340,54

10.778,14

10.667,27

10.312,15

9.955,27

9.592,13

8.999,86

8.140,88

7.693,69

7.541,56

7.523,57

Paper/cartró

227,17

291,22

469,73

463,45

494,62

589,85

592,58

508,66

573,74

535,20

436,64

389,52

466,21

Vidre

179,87

226,69

291,81

280,29

332,12

405,15

385,43

408,54

494,52

510,31

501,16

479

500,21

Envasos

79,63

83,53

103,49

115,49

137,41

159,94

186,97

222,81

276,68

293,36

268,97

284,78

337,76

Deixalleria

934,39

2.025,97

2.205,46

2.268

2.504,14

3.630,56

3.464,73

3.551,28

3.253,41

3.906,60

3.172,11

3.064,42

3.031,71

Form

-

-

-

-

-

-

-

-

696,01

758,75

845,22

821,39

1.020,02

 

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític

Informació relacionada