Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Text consolidat que recull:

- L'ordenança de sorolls i vibracions aprovada definitivament el 6-4-2006, i publicada en el BOP 22-5-2006 i en vigor des del 9-6-2006.

- La modificació aprovada definitivament el 30-5-2012, publicada en el BOP d'11-6-2012, i en vigor des del 29-6-2012. 

- La modificació aprovada definitivament el 7-5-2013, publicada en el BOP de 17-6-2013, i en vigor des del 6-7-2013, que inclou el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-05-2019 10:54