Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl i de la utilització privativa del domini públic local per l'execució d'obres de l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Aprovada definitivament per Decret d’Alcaldia 21-12-2023,  publicada en el BOP de 28-2-2024, i en vigor des del 21-3-2024.

Enllaços

BOP 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2024 09:21