2022. TÈCNIC/A MIG ENGINYERIA

Provisió via estabilització del treball temporal, mitjançant concurs i torn lliure, d’una plaça de Tècnic/a mig Enginyeria.

Termini per a la presentació d'instàncies del 17.12.2022 a 13.01.2023