2022. TÈCNIC/A EN FORMACIÓ I OCUPACIÓ. PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA