2022. TÈCNIC/A D'IGUALTAT DINTRE DE PLANS OCUPACIÓ DIBA 2022