Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Han de pagar anualment aquest impost els propietaris de vehicles donats d'alta.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Qui ha de pagar l'impost?

Tots els propietaris de vehicles donats d'alta.

En cas de vehicles nous, heu de pagar la part proporcional de l'impost. Per això l'IVTM es prorrateja per trimestres complerts des de la data de la matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Les baixes definitives del vehicle i les baixes temporals per robatori donen lloc al prorrateig de les quotes, és a dir, al pagament de la part proporcional de l'impost de circulació IVTM per trimestres complerts.

Per a més informació consulteu aquí.Canals de tramitació

PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-10-2019 17:37