Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Malgrat de Mar

Modificació de la normativa d’ocupació de via pública per obres

La disposició derogatòria de “l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i de la utilització privativa del domini públic local per l’execució d’obres de l’Ajuntament de Malgrat de Mar”, en vigor des del 21-3-2024, ha derogat el Títol V de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana relatiu a les utilitzacions privatives específiques del domini públic amb motiu de l’execució d’obres i el règim sancionador recollit en l’annex d’aquesta Ordenança relatiu als articles 49 a 51.

La nova regulació està recollida al Títol VIII de “l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl i de la utilització privativa del domini públic local per l’execució d’obres de l’Ajuntament de Malgrat de Mar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2024 09:24