Educació

 • Una de les competències municipals és el manteniment dels centres públics d’Educació Infantil (segona etapa) i Primària i la col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per les obres de inversió i reforma d’aquest centres.
   
 • Consell Escolar Municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar:El Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar és l’òrgan de consulta i participació dels diferents sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins el terme municipal de Malgrat de Mar.

  En aquest Consell hi són representats els centres públics i concertats, direcció dels centres, AMPA, professorat, personal no docent, alumnes i representats dels grups polítics municipals. El presideix la Regidora d’Educació i també hi son presents l’Escola Municipal d’Adults i la Llar d’Infants Municipal.
   
 • Llar d’Infants Municipal “Els Fesolets”
   
 • Casal Estiu
   
 • Activitats complementàries a les escoles
   
 • Activitats organitzades conjuntament amb les AMPA adreçades a la població infantil
   
 • Mostra de Treballs de Recerca

Plans i actuacions

Webs d'interés

 

Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Hores concertades: Dilluns de 16 h a 20 h i dijous de 9 h a 13 h (Centre Cívic)

Responsable polític

Catàleg de serveis