Mireia Hernández Machado

Regidora

 

Nascuda a Girona el 15 d'octubre de 1975.

 

Formació acadèmica

        - Formació reglada

 • Diplomada en infermeria ­­Universitat de Girona 1996
 • Especialista en infermeria pediátrica 2016

        - Mestratges i postgraus de títol propis

 • Postgrau en infermeria quirúrgica UAB Vall d´Hebron 1998
 • Postgrau en infermeria malalt de càncer UdG 1998
 • Postgrau en infermeria malalt crònic UdG 1999
 • Postgrau en infermeria cardiovascular UdG 2001
 • Postgrau en infermeria salut comunitària UdG 2002
 • Postgrau en infermeria pediàtrica UdG 2003

        - Formació continuada

 • Preventiva i salut pública
  • Salud pública y educación para la salud , ICEPSS , 1998
 • Familiar i comunitària
  • Curs de formació per implementació del programa salut i escola  , Departament de Salut , 2005

        - Docència

 • Tutora de pràctiques clíniques Universitat Ramon Llull 1999-2000 , Universitat de VIc 2013-2014 , Universitat de Girona 2013-2014

        - Recerca

 • Premis : CODIGI 2007 i CODIGI 2008

 

Trajectòria laboral

 • Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta: 1996-2003
 • Atenció Primària Girona:  1996-2002
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva – ABS Malgrat-Palafolls: 2001 – 2023
 • Creu Blava Malgrat: 2023

 

Retribució

24.900 euros bruts anuals (Dedicació 50%)

 

Correu electrònic

hernandezmm@ajmalgrat.cat

 

Mireia Hernández