Estudi Diagnosi dels espais lliures - La Tordera

 

L’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, un informe diagnosi per a la protecció de les lleres del tram final de la Tordera ja que el tram baix de la Conca de la Tordera es caracteritza per ser una zona de molta sensibilitat que en els darrers temps ha reafirmat la seva fragilitat, així com la seva importància ambiental.


La Diputació de Barcelona va concedir un recurs tècnic a l’Ajuntament de Malgrat de Mar per a la realització de l’actuació “Anàlisi de la millora dels serveis ecosistèmics en l’àmbit del tram final de la Tordera” d’acord amb la sol·licitud de l’Ajuntament de Malgrat de Mar al Catàleg de Serveis 2020 dins del recurs “Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l’ODS15”, de l’Àrea Infraestructures i Espais Naturals, en format de prognosi i planificació d’accions de protecció d’aquesta zona.

Pots consultar la memòria AQUÍ.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-10-2021 09:19