Cinzia Valbonesi Prieto

Regidora

 

Nascuda a Forlí (Itàlia), el 28 de maig de 1983.

 

Formació acadèmica

 • 2023 Màster en gestió i organització d'events, protocol i relacions institucionals
 • 2021 Màster en Drogodependències
 • 2016 Màster Europeu en Intervenció Social amb Col·lectius en situació de Risc i Resolució de Conflictes                      
 • 2011 Màster en Immigració i Mediació Intercultural                                                            
 • 2011 Tècnic Superior d’Immigració. Intervenció Social                                                        
 • 2008 Diplomatura en Treball Social  

Formació complementària

 • 2018 Curs sobre Abordatge integral de les violències masclistes des de l’àmbit local: els protocols d’intervenció coordinada                                                       
 • 2017 Curs sobre Abordatge de les violències sexuals                                                  
 • 2017 Curs sobre Actuacions jurídiques en supòsits de violència masclista                           
 • 2017 Sessió de treball de coordinació territorial per a la Xarxa SIAD del Maresme i Barcelonès 
 • 2016 Formació sobre la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic                                                                                       
 • 2016 Jornada de Polítiques locals de joventut                   
 • 2016 Dinamitzadora del taller “Jo mai mai...” dins de la Jornada “Joves i violència masclista: que no t’emboliquin amb la violència!”     
 • 2016 Formació sobre abordatge de les violències sexuals                                   
 • 2015 Curs sobre Intervenció psicoeducativa en situacions de maltractament infantil                   
 • 2015 Curs sobre la Prevenció de la drogodependència en l’etapa de l’ESO       
 • 2015 Formació pràctica per mediadors familiars                     
 • 2015 Tècnic en Orientació Laboral
 • 2011 Curs sobre La gestió de la convivència a les comunitats de veïns                                             
 • 2011 Formació de formadors d’entitats               
 • 2010 Curs sobre Aproximació sociocultural a la comunitat gitana. Experiències  d’intervenció als municipis amb el col·lectiu de joves i dones 
 • 2010 Curs sobre Societats i cultures de les persones nouvingudes: Marroc, Xina, Romania i Equador Violència de gènere: abordatge i estratègies per a la seguretat de les persones               
 • 2006 Curs sobre Violència en la parella: elements per a la comprensió    
 • 2005 Curs sobre Prevenció de les mutilacions genitals femenines                 
 • 2006 Curs sobre El Raval camaleònic   
 • 2005 Curs sobre Acolliments i adopcions d’infants     
 • 2005 Curs sobre Les víctimes de la violència sexista

 

Trajectòria laboral

 • 2008-2021 Serveis de coordinació i tasques asministratives a la Regidoria de Joventut, Igualtat i Barris de l'Ajuntament de Pineda de Mar:

            -Suport a la Regidoria de Barris 2011-2021

            -Coordinació SIAD de Pineda de Mar 2011-2021

            -Coordinació del Casal de la Dona de Pineda de Mar (2008-2011)

            -Coordinació d'activitats populars (2008-2011)

 • Pràctiques de treball social en EBASP Arenys de Mar                                                                                                                                         

 

Participació vida associativa

 • Voluntariat de Creu Roja al Centre Penitenciari Brians 2

 

Retribució 

35.000 euros bruts anuals (Dedicació exclusiva)

 

Correu electrònic

valbonesipc@ajmalgrat.cat

Cinzia Valbonesi

Agenda