Barris

La Regidoria de Barris s’ocupa dels assumptes referents al foment de l’associacionisme i entitats veïnals, solucionar les queixes, suggeriments i proporcionar les millores necessàries als barris del municipi.La Regidoria de Barris s’ocupa dels assumptes referents al foment de l’associacionisme i entitats veïnals, solucionar les queixes, suggeriments i proporcionar les millores necessàries als barris del municipi.

Plans i actuacions

Aquesta Regidoria té com a repte específic garantir que les actuacions de l’Ajuntament tinguin en compte la perspectiva territorial i que la inversió és distribueixi en funció de les necessitats específiques de cada barri. La proximitat territorial garanteix l’adopció de solucions idònies a cada barri.

A més, en els barris on es consideri necessari, es duran a terme actuacions de suport i foment de l’associacionisme i entitats veïnals.

La Regidoria de Barris és també la responsable del desenvolupament del Pla de millora de Malgrat Nord, que s’executarà de manera transversal amb altres regidories.

 

Carrer del Segre, 1 08380 - Malgrat de Mar

93 761 98 13

93 761 98 28

Responsable polític