Solidaritat i Cooperació

Presentació

Acció Solidària de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en la cooperació al desenvolupament 

 • L’Ajuntament ha pres un compromís envers el desenvolupament dels pobles més empobrits i, responent a la crida de Nacions Unides i de molts altres grups i ONGs, destina una partida especifica del pressupost municipal a la cooperació i que des de 1999 va assolir ja el 0,7 % dels ingressos  propis del municipal.
   
 • El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
  • És un organisme de caràcter mixt amb participació de prop de dos-cents municipis i altres institucions públiques, del qual el nostre Ajuntament n’és soci.
  • Té com objectius principals l’administració i la gestió dels fons econòmics per a projectes d’ajuda al Tercer Món, l’estimulació de la participació ciutadana mitjançant campanyes informatives i la col·laboració per tal d’aconseguir que la destinació mínima del 0,7% del PNB a l’ajuda pública dels països subdesenvolupats sigui una realitat. És per això que la major part dels projectes que finança l’Ajuntament ho fa a través d’aquest organisme que fent-ne el seguiment de la gestió, lliura a l’Ajuntament la corresponent informació.

Línies d'actuació

 • Agermanament : Seguiment del compromís assumit amb el municipi de Cárdenas, Nicaragua.
 • Sensibilització : Actuacions que tenen per objectiu la reflexió crítica de la realitat, denúncia de les injustícies i promoure alguns dels canvis necessaris per un món més just.
 • Suport entitats locals.

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat

 • El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat és un òrgan complementari de participació ciutadana de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb funcions consultives i assessores en matèries relacionades amb la solidaritat i cooperació per al desenvolupament dels països més empobrits.
 • L’objectiu és facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i projectes relacionats amb la cooperació internacional així com estendre aquests valors entre els ciutadans i ciutadanes de Malgrat de Mar
 • Està format per representats de cada grup polític del municipi i de les entitats ciutadanes: Àmics de Cárdenas, Associcació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Creu Roja, Justícia i Pau, Malgrat Solidari, Mans Unides i l'Associació d'Immigrants de Malgrat.

Agermanament Malgrat de Mar - Cárdenas

 • Malgrat de Mar s’ha agermanat amb el municipi de Cárdenas, Nicaragua, des de 1999. Aquest agermanament solidari representa un vincle d’amistat i col•laboració entre els dos municipis, posant el coneixement mutu com a base del respecte i l’exercici de la solidaritat. Això ens permet col•laborar en el desenvolupament local de la població de Cárdenas i fomentar un intercanvi enriquidor per els ciutadans i ciutadanes dels dos municipis ja que creiem que un altre mon és possible.

Cárdenas

 • Cárdenas és un municipi del Departament de Rivas, Nicaragua. Situat al sud del gran llac Cocibolca, fronterer amb Costa Rica, amb una extensió de 260 km2, uns 8.200 habitants, 1.200 en el nucli urbà i la resta repartida en 16 comunitats rurals.

 

Projectes finançats 1999–2002

 • Asfaltat dels principals carrers del nucli urbà
 • Reconstrucció i equipament de la "Casa de la mujer de Cárdenas"
 • Mercat municipal
 • Amplicació de la xarxa elèctrica de la comunitat de El Aceituno
 • Aula de parvulari a la comunitat de El Aceituno
 • Arranjament del camí d’accés a Santa Ana del Camino
 • Telèfon municipal a l'edifici de la policia local
 • Tallers de capacitació de Casa de la Mujer
 • Introducció de la xarxa elèctrica a la comunitat El Bochinche
 • Fleca urbana i rural a la Casa de la Mujer
 • Ordinadors per un centre de capacitació informàtica
 • Construcció de la casa comunal a El Asentamiento
 • Arranjament de camins rurals a Càrdenas. Compra de maquinària.

 

Carrer de Can Feliciano, s/n 08380 - Malgrat de Mar

93 761 43 86

937 619 828

Responsable polític