Zero fitos

 

Si les plantes que es desenvolupen estan ben adaptades i, a més a més, la part animal (petits vertebrats, ocells, insectes, aranyes...) poden viure sense problemes, el nostre jardí serà un ecosistema sostenible, real i funcional. El cicle de l’aigua, el cicle de la matèria orgànica, el cicle de la cadena tròfica...podran funcionar i completar-se, oferir-nos totes les seves avantatges, l’equilibri. Quan aconseguim un equilibri entre totes les parts dels essers vius del jardí, aquest funcionarà sense gaires problemes.

Doncs, perquè apareixen les plagues? Les plagues apareixen quan aquest equilibri es trenca per algun motiu extern que, generalment, està relacionat amb la intervenció humana. Un error en escollir les espècies plantades o en la introducció de substàncies químiques, com adobs o algun fitosanitari, poden induir a canvis sobtats en qualsevol dels cicles abans esmentats, produint un desequilibri en les poblacions d’insectes; una plaga.

La bona salut de tots els actors vius dels jardins és la base del zero fitos, incloent-hi la nostra mateixa com a usuaris. Tenir la mesura justa de plaga i de depredador és fonamental per a l’èxit i el bon desenvolupament de l’espai verd. És per això que és tant important aconseguir el màxim de biodiversitat en els jardins i en l’ecosistema poble. Quanta més en tinguem, més resilient serà aquell espai, més capaç de mantenir un equilibri entre la possible plaga i els depredadors que la controlaran a nivells normals i acceptables per a nosaltres.

 

 

 

 

 

 

Els pesticides, són font de contaminació:       

  1. Dispersió pel terra
  2. Deriva en l'aire
  3. Dispersió pel vent
  4. Escorrenties
  5. Reaportació amb les pluges
  6. Infiltracions al subsòl (freàtic)

 

 

Amb la gestió de Zero fitos, sempre tindrem plaga però si l’espai està sà, equilibrat funcionalment,  es mantindrà a nivells acceptables gràcies als depredadors naturals. És per això que algun cop tindrem petites afectacions com per exemple les melasses, substàncies enganxoses produïdes pels pugons, caparretes i altres insectes que ens provocaran alguna molèstia sobre les voreres, mobiliari urbà o vehicles estacionats al carrer.

Amb Zero fitos, la prioritat és la sostenibilitat i la salut de les persones i del conjunt dels éssers vius que viuen en els nostres espais verds.

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-11-2021 13:47