Volant d'empadronament actual

Sol·licitud d'un document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

Tota persona física, que visqui a Malgrat i sigui major d'edat de ser o els seus representants legals.

Quan es dóna resposta?

Inmediata

Documentació necessària?

 Autorització de la representació

 Original del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 En cas de no poder presentar-se, la persona interessada pot signar una autorització de representació, acompanyada sempre pel seu original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. La persona autoritzada ha d'acreditar la seva identitat.

 En cas de menors d'edat només ho pot demanar un dels progenitors o legal representant que estigui empadronat amb el menor, aportant documents original dels DNIs, NIEs o Passaport, i el llibre de família o partida de naixement.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Podeu imprimir el volant d'empadronament actual si disposeu d'identificació digital.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-12-2021 12:41