Volant de convivència històric

Sol·licitud d'un certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 Autorització de la representació

 Original del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 En cas de no poder presentar-se, la persona interessada pot signar una autorització de representació, acompanyada sempre pel seu original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. La persona autoritzada ha d'acreditar la seva identitat.

 En cas de menors d'edat només ho pot demanar un dels progenitors o legal representant que estigui empadronat amb el menor, aportant documents original dels DNIs, NIEs o Passaport, i el llibre de família o partida de naixement.

 En cas de necessitar un certificat de convivència històric d'abans de l'any 1996: s'ha de presentar una sol.licitud general: especificant el màxim de dades possibles per localitzar la informació (adreça, anys, DNI, etc...) i full d'autoliquidaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2019 10:13