Tresoreria: Alta o modificació de dades bancàries per als creditors a efectes econòmics

Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries per als tercers.

Òrgan administratiu responsable: Tresoreria

Imprès a disposició de totes les persones, entitats i empreses a les quals l'Ajuntament els hi ha de fer un pagament. Donat que la forma de pagament és per transferència bancària, les dades a disposició de la Tresoreria han d'estar sempre actualitzades. Qualsevol canvi o anul·lació de número de compte d'un tercer ha de ser comunicat a l'Ajuntament amb la corresponent fitxa de tercers. 

Quan es dóna resposta?

Immediat

Documentació necessària?

 Original del certificat de titularitat del compte o una fotocòpia de la llibreta o d'un extracte bancari, signada i segellada per l'entitat financera.Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2024 11:19