Tarifa social del cànon de l'aigua

Es una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, amb la finalitat de reduir el seu valor. Es vol garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

La bonificació es del 100% del primer tram del cànon d’aigua (27m3 trimestrals) i del 50% del segon tram.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Documentació a aportar:

  • Si es pertany al col·lectiu de vulnerabilitat econòmic o amb reconeixement de risc d’exclusió social: Informe dels serveis socials on s’acrediti la situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social o qualsevol altre que requereixi una especial protecció.

Només en cas de tràmit presencial:

  • Si es percep una pensió mínima: Certificat de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de treball i Immigració, on s’acrediti ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
  • Si es pertany a un col·lectiu d’especial protecció: Certificat conforme el sol·licitant pertany al col·lectiu que possibilita l’aplicació de la tarifa social del cànon de l’aigua (es pot demanar al Departament de Drets Socials, excepte si es per Renda Mínima d’Inserció que s’ha de demanar al departament d’Empresa i Treball)

En cas de fer la sol·licitud en línia no cal aportar cap documentació, només marcar la casella d’autorització a l’Agencia Catalana de l’Aigua per fer la consulta de dades necessàries.

Qui el pot demanar?

Titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua, on:

-El titular percep una pensió mínima contributiva

-Tots els membres de la unitat familiar estan en situació d'atur

-Son un col·lectiu d'especial protecció (PNC, RMI, FAS,...)

-Persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica o que tenen reconegut el risc d'exclusió residencial

Quan es dóna resposta?

S'aplica en la facturació d'aigua següent a la presentació de les dades.
Sentit del silenci administratiu: El silenci es positiu, la sol·licitud-declaració es considera inicialment vàlida.

Quan es pot demanar?

Es pot demanar en qualsevol moment.


Canals de tramitació

A l'Agència Catalan de l'Aigua c/ Provença 260 de Barcelona (s'ha de demanar cita prèvia per internet o al telèfon 93 567 28 00 - opció 1 de la locució -)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2022 14:45