Tall de carrer, reserva d'estacionament i/o ocupació de la via pública amb sacs, contenidors d'obres o plataformes elevadores

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Demanar un tall de carrer, una reserva d’estacionament i/o ocupació de la via pública de Malgrat de Mar amb sacs, contenidors d’obres o plataformes elevadores.

Talls de carrer:

Temporada de curs escolar: sempre que la zona restringida sigui una via principal o pròxima a un col·legi,  no es podrà tallar la circulació de vehicles a la via pública en un marge de 15 minuts abans i després dels horaris d’entrada i sortida dels centres.

Temporada d’estiu: els mesos de juliol i agost no s’autoritzaran talls als carrers de màxima circulació de vehicles.

Ocupacions de la via pública:

  • Als carrers de vianants no s’admeten contenidors d’obra, només sacs, excepte prèvia autorització municipal (caldrà adjuntar el document que l’autoritza).
  • De juny a setembre no es podrà ocupar la via pública amb contenidors per obres, els caps de setmana, des del dissabte, al migdia, fins dilluns, a les 7h del matí.

Senyalització del lloc: la Policia Local durà a terme el tall de carrer o la col·locació de la senyalització pertinent un cop rebuda la instància amb el justificant d’haver realitzat el pagament de les taxes municipals.

Reserves d’estacionament de llarga durada: una vegada alliberada la zona reservada, la Policia Local retirarà la senyalització i serà la persona o empresa sol·licitant qui es farà càrrec de delimitar la zona.

S’haurà de realitzar el pagament de les taxes per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports establertes a la vigent Ordenança Fiscal 14.

Quan la sol·licitud sigui denegada aquest tràmit serà gratuït.

Exempts de pagament de taxes segons el tipus de treball a realitzar:

  • Treballs realitzats per les empreses de subministrament de gas, llum, telèfon o aigües ja que els és d’aplicació l’article 7.2 de l’ordenança fiscal número 11.
  • Treballs de rehabilitació i reparació de façanes.
  • Activitats de càrrega i descàrrega a les zones de vianants amb circulació de vehicles, sempre que no sigui tall i que es facin fora de l’horari permès de 7h a 11h

El termini d’antelació per presentar instàncies, és de:

  • 6 dies per reserves d’estacionament:
  • 3 dies per talls de carrer i ocupacions de la via pública:

Les sol·licituds de talls de carrer que es rebin amb un temps inferior al permès se’ls aplicarà l’import de la taxa corresponent a un servei d’urgència.

Passos a seguir per demanar el tall d'un carrer o una reserva d'estacionament:

1. Persona o empresa sol·licitant: presentar la sol·licitud de restricció de la via pública en el registre d’entrada de l’ajuntament.

2. Policia Local (taxes): enviar, a la persona interessada, una carta de pagament amb l'import de les taxes municipals

3. Persona o empresa sol·licitant: realitzar el pagament de les taxes abans que finalitzi la data límit per realitzar-lo fent servir el codi de barres de la carta de pagament i per qualsevol de les següents vies:

  • En persona, a una de les entitats financeres col.laboradores.
  • En els caixers automàtics, a una de les entitats financeres col.laboradores.
  • Amb la banca digital de les entitats financeres col.laboradores.

Entitats financeres col.laboradores:

- La Caixa - Servicaixa
- BBVA
- Banc Sabadell

4. Policia Local (taxes pagades, exempts i sol·licituds denegades): comunicar per correu electrònic si autoritza o denega la sol·licitud de la restricció o ocupació.

Documentació necessària?Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
TelefònicamentTel. 93 765 42 24Horari : Només en cas d'urgènicia
Correu electrònicIniciar el tràmit per correu electrònic. recepciopolicia@ajmalgrat.catL'interessat haurà d'enviar el formulari de restricció per correu electrònic

Preu

Segons Ordenança Fiscal 11 - Sacs i contenidorsordenances fiscals i Ordenança Fiscal 14 - Restriccions de la via pública. Gratuït quan la sol·licitud sigui denegada.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-04-2024 13:47