Tall de carrer, reserva d'estacionament i/o ocupació de la via pública amb sacs, contenidors d'obres o plataformes elevadores

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

 

S’haurà de respectar la normativa vigent en cas d’ocupació de la via pública amb sacs, contenidors, tanques de protecció, bastides i altres elements d’obres en edificis de construcció que ocupin l’espai públic.

En temporada de curs escolar, i sempre que la zona restringida sigui una via principal o pròxima a un col·legi,  no es podrà tallar la circulació de vehicles a la via pública en un marge de 15 minuts abans i després dels horaris d’entrada i sortida dels centres.

En cas d’ocupació de la via pública és important saber que :

 • Als carrers de vianants no s’admeten contenidors d’obra, només sacs, excepte prèvia autorització municipal (adjuntar autorització).
 • De juny a setembre no es podrà ocupar la via pública amb contenidors per obres des del migdia del dissabte fins a les 7h del dilluns següent.

Gratuït quan la sol·licitud sigui denegada.

La Policia Local durà a terme el tall de carrer o la col·locació de la senyalització pertinent quan les taxes fixades per l’Ordenança Fiscal siguin abonades.

Estan exempts de pagament però cal que presentin la sol·licitud:

 • Empreses de subministrament de gas, llum, telèfon o aigües
 • Descàrrega de llenya i gasoil
 • Zones de vianants amb circulació de vehicles, sempre que no sigui tall i que l'activitat de càrrega i descàrrega es faci dins l'horari permès de 7h a 11h.
 • Ocupacions de via pública sense tall de carrer a les voreres.

Passos a seguir per demanar la restricció per correu electrònic:

 1. Presentar la sol·licitud de restricció de la via pública.
 2. Un cop rebuda la sol·licitud, la Policia Local informarà si és viable o es denega, així com l'import i el número de rebut per fer l’ingrés quan sigui viable.
 3. La persona interessada podrà fer el pagament del rebut per qualsevol de les següents vies:
  • Entitat bancària: al número de compte IBAN de “La Caixa”: ES22 2100 3115 51 2200001073 al qual haurà d’indicar el nom i cognoms de la persona o empresa que la demana. (no qui fa l’ingrés)
  • Policia Local: només es podrà fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.
 4. La persona interessada enviarà el justificant de l’ingrés a l’adreça de correu electrònic: recepciopolicia@ajmalgrat.cat

Quan es dóna resposta?

Abans de les 72 hores de l’execució del tall, reserva o ocupació que es demana.

Seran denegades les sol·licituds que no compleixin el temps mínim d’antelació següent:

 • Talls de carrer i ocupacions de via pública: 24 hores
 • Reserves d’estacionament: un cop sigui pagat el rebut de les taxes corresponents, la Policia Local senyalitzarà la prohibició d’estacionament però els vehicles mal estacionats no podran ser retirats fins les 72 hores després de la col·locació dels senyals.
 • Ocupacions de via pública amb contenidor, sac o plataforma:
  • Demanar únicament el permís d’ocupació: permís autoritzat al moment. En aquest cas, la persona interessada és qui s’haurà de reservar l’espai que necessiti per posar el contenidor, sac o plataforma elevadora a la via pública amb un vehicle propi, sense fer servir cap element d’obra (tanques, palets, conus, etc.) o qualsevol altre element que no sigui un vehicle.
  • Demanar el permís d’ocupació i un permís de reserva d’estacionament: un cop sigui pagat el rebut de les taxes corresponents, la Policia Local senyalitzarà la prohibició d’estacionament però els vehicles mal estacionats no podran ser retirats fins les 72 hores després de la col·locació dels senyals.

Quina documentació es lliura?

El permís i el rebut de pagament de la restricció o ocupació autoritzada, el qual s’haurà de tenir al lloc i en el moment de l’execució per mostrar-ho als agents de Policia en cas que ho requereixin.

Documentació necessària?

 Sol·licitud genèrica

 El número de la llicència d'obres o el número del registre d'entrada de la sol·licitud del permís d'obres o la comunicació prèvia d'obres en cas que es demani pintar façanes.Canals de tramitació

De dilluns a divendres (no festius) de 08:00 a 14:00 hores.PresencialmentPolicia LocalCarrer Dr. Alexander Fleming, 3108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelefònicamentTel. 93 765 42 24Horari : Només en cas d'urgènicia
Correu electrònicIniciar el tràmit per correu electrònic. recepciopolicia@ajmalgrat.catL'interessat haurà d'enviar el formulari de restricció per correu electrònic

Preu

Segons Ordenança Fiscal 11 - Sacs i contenidorsordenances fiscals i Ordenança Fiscal 14 - Restriccions de la via pública.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-11-2021 14:07