Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud informe urbanístic associat a una activitat

 Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.

 Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat re

 Documentació que exigeix la legislació d'accidents greus, si s'escau.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-11-2021 17:24