Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l’acte de comprovació en matèria d’incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent

Exemples d’activitats subjectes a informe previ en matèria d’incendis: establiments d'us comercial amb una superfície total construïda superior a 750 m², hotels i similars amb més de 20 places, establiments d’espectacles públics, establiments d’activitats recreatives de més de 500 m2 o amb més de 500 persones, establiments d'ús industrial amb un nivell de risc d'incendi intrínsec mitjà i alt (Tipus A i B),i risc baix en funció de la superfície i tipologia.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud informe previ en materia d'incendis

 Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

 Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper ((formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2021 09:18