Sol·licitud d'informe tècnic per accident de trànsit

Sol·licitar un informe o atestat d'una intervenció realitzada per agents de la Policia Local.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

Si hi ha constància de l’atestat, els enviarem la referència per fer l’ingrés de la taxa corresponent que haurà d’aportar per tal d’obtenir l’informe. Si l’atestat s’ha tramés al jutjat, l’interessat haurà de fer les gestions oportunes amb aquest organisme. 

Passos a seguir per demanar l’informe:

  1. Qualsevol persona física o jurídica podrà demanar que es consulti a la base de dades de la Policia Local si existeix o no un atestat per accident de trànsit amb les dades que ens facilitin, presentant instància al registre d’entrada de l’ajuntament.
  2. La Policia Local comunicarà el resultat de la consulta i informarà si s’ha instruït o no atestat. En cas afirmatiu també informarà del número d’accident i el cost que tindrà l’emissió de l’informe pertinent.
  3. L’interessat haurà d’ingressar al número de compte de “la Caixa”: ES22 2100 3115 51 2200001073 l’import de les taxes que correspongui, indicant el nom i cognoms de la persona o empresa que fa l’ingrés i el número d’atestat.
  4. Per últim, s’haurà de presentar en el registre d’entrada de l’ajuntament una instància adjuntant el justificant d’haver fet el pagament de les taxes.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica implicada en l'accident de trànsit que es demana.


Canals de tramitació

Les 24 hores, els 365 dies de l'any.PresencialmentPolicia LocalCarrer Dr. Alexander Fleming, 3108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Ordenança Fiscal número 7 de Malgrat de Mar (article 4, epígraf 2, punt 2)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:50