Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar

És un informe preceptiu per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

Òrgan administratiu responsable: Inspectora d'obres

El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

(*) Si el pagament es fa on-line, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà la impressió dels comprovant que emetrà el sistema un cop s’hagi fet el pagament.

Si el pagament es fa mitjançant la xarxa de caixers automàtics “Servicaixa”, amb targeta de crèdit o dèbit, el justificant serà el comprovant que s’imprimeix al caixer un cop fet el pagament.

Quan es dóna resposta?

La resolució correspon al Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament només emet un informe.

El termini per resoldre és de 30 dies hàbils.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Justificant del pagament de la taxa. El pagament de la taxa s'ha d'efectuar a través del Pas 1 pagar la taxa i seguir les instruccions d'aquest pas.(*)

 Imprès oficial gratuït INF04, degudament emplenat, signat per la persona estrangera i per duplicat.

 Còpia complerta del passaport en vigor.

 Còpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.

 Copia de la documentació acreditativa del títol que habilita per a ocupar l'habitatge.Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:50