Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge

Aquest informe preceptiu serveix per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés d'obtenció d'una autorització de residència per reagrupació familiar.

Òrgan administratiu responsable: Inspectora d'obres

El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

Qui el pot demanar?

La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretengui reagrupar la seva família, o pel ciutadà espanyol o comunitari tutor legal d'un menor estranger no nascut a l'Estat espanyol que pretengui tramitar una autorització de residència per al menor tutelat.

Quan es dóna resposta?

La resolució correspon al Departament de Benestar Social i Família, l'Ajuntament només emet un informe.

El termini per resoldre és de 30 dies hàbils.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Còpia complerta del passaport en vigor.

 Còpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupament ja renovada o, si s'escau, conjuntament còpia de l'autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.

 Justificant del pagament de la taxa.

 Còpia de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l'habitatge. En el cas de familiars de comunitari que mantenen el dret de residència malgrat la defunció, la nul·litat, dissolució o suspensió del vincle: acreditació docuCanals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:47