Sol·licitud del Títol família monoparental

El títol de família monoparental és un document oficial que acredita la condició de família monoparental i que reporta diversos avantatges. Aquest títol és expedit i renovat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Avís durant l'estat d'alarma:

Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020.

Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l'1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020.

Independentment d'aquesta pròrroga automàtica de validesa dels títols de família nombrosa, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l'obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid'19.

Resolució TSF/819/2020, de 7 d'abril (DOGC núm. 8106, de 08/04/2020

 

El títol de família monoparental dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada membre de la família, d'ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya, que permet gaudir de determinats avantatges. El títol individual es lliura juntament amb el títol de família monoparental.

Les avantatges del títol de família monoparental es poden consultar a la pàgina web de la Generalitat

Quina validesa té el títol?

El títol té una validesa de quatre anys, però quan el/la fill/a de més edat faci 21 anys, té una validesa biennal.

Qui el pot demanar?

Totes aquelles famílies formades per un o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Quan es dóna resposta?

S'ha de dictar resolució expressa en un termini màxim de 6 mesos.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud del títol de família monoparental

Sentit del silenci administratiu? Estimatori

Documentació necessària?

 NIE del progenitor i dels fills majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar

 Llibre de família a complert.

 Targeta de residència de tots el membres de la unitat familiar, quan es tracti de residents no comunitaris

 Certificat de registre com a persona resident comunitària

 Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills majors de 21 anys

 Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills majors de 21 anys i fins a 26 anys

 Certificat de defunció de l'altre progenitor, en el supòsit de no figurar en el llibre de família

 Resolució judicial de procediment de família (sentencia separació o divorci i conveni regulador aprovat) que estableixi les mesures de guarda i custòdia i/o la pensió d'aliments

 Resolució judicial acreditativa de: Inici procediment d'execució sentència per impagament pensió aliments, Situació de violència, Incoació diligencies prèvies per un delicte d'abandonament

 Certificat permanència en un centre d'execució penal

 Certificat permanència en un centre hospitalaris

 Sol·licitud d'alta

 Sol·licitud de renovació

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Sol·licitud d'alta
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Sol·licitud de renovació

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2020 09:16