Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Demanar autorització per la tinença d'un animal perillós.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

 

Sentit del silenci administratiu?

Negatiu

Quina documentació es lliura?

Llicència municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos en cas de concessió o notificació de l'acord de denegació de la llicència.

Qui el pot demanar?

La persona que vol tenir una animal perillós.

Quan es dóna resposta?

En un mes.

Documentació necessària?

 Model de declaració responsable animals perillosos

 Sol·licitud llicència animals perillosos

 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, segons model adjunt.

 Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa

 Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

 Autorització del propietari a un altre per a passejar l'animal (document complementari)Canals de tramitació

PresencialmentDepartament de Medi AmbientCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

Preu

El que indiquin les ordenances fiscals.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:57