Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

Document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda o problemes greus de visió per poder parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, la qual ha de col·locar-se en el vehicle utilitzat per desplaçar-se habitualment.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

Aquest distintiu permet facilitar-ne el desplaçament de la persona amb disminució ja que possibilita:

  • Aturar-se durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. 
  • Estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega. 
  • Possibilitar la reserva de places d'aparcament, prèvia sol·licitud, en els llocs on es comprovi que és necessari per a les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb disminució i, especialment, a prop del seus domicilis i/o llocs de treball. 


Els beneficiaris d'aquesta targeta que siguin titulars del vehicle, quedaran exempts del pagament de l'impost de circulació.

La targeta d'aparcament té una validesa de 10 anys. 

Només es podrà lliurar una targeta, que haurà de col·locar-se en el vehicle habitual de desplaçament.

Qui el pot demanar?

Persones que tenen reconegut per la Generalitat de Catalunya el certificat de discapacitat amb mobilitat reduïda.

En cas de no tenir-lo es pot demanar la targeta provisional amb vigència d'un any (requereix informe mèdic i validació per l'Equip de Valoració i Orientació del CAD corresponent)

Quan es dóna resposta?

Termini màxim de 20 dies des de la presentació de la sol·licitud. En el cas de la targeta provisional el termini comença quan es reb la validació del CAD.

Quina documentació es lliura? Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i tríptic amb la normativa d'ús

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 2 fotos mida carnet

 Fotocòpia i original del carnet de conduir (en cas que el beneficiari sigui el conductor)

 Informe mèdic en imprès oficial (en cas de targeta d'aparcament provisional)

 Sol·licitud

 Sol·licitud targeta provisional

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 16:29