Sol·licitud de consulta de documentació a l'Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal té dipositada documentació administrativa i històrica consultable per als ciutadans.

Òrgan administratiu responsable: Arxiu Municipal

Cal acreditar-se per poder accedir-hi. L’accés dependrà del tipus de documentació i la finalitat de la persona que vol fer la consulta (ciutadà interessat, investigador, etc). 

El Servei d’Arxiu Municipal, llevat de casos molt excepcionals, no fa recerca ni investigació històrica a petició d’interessats (per exemple: arbres genealògics, recerca de persones als padrons d’habitants). El que sí fa és informar de l’existència o no de documentació per a que l’interessat es desplaci a consultar-la

Documentació necessària?Canals de tramitació

Empleneu el formulari que trobareu adjunt i adreceu-vos a l'arxiu municipal.PresencialmentArxiu MunicipalCarrer de Mar 6308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
TelefònicamentTel. 93 761 47 14Horari : Del 15 de setembre al 15 de juny, de dilluns a divendres de 10 a 14h; dijous de 14,30 a 19h. Del 16 de juny al 14 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 14h

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 10:21