Sol·licitud d'acreditació anual dels requisits per l'exercici de la venda no sedentària en mercats

Sol·licitud d’acreditació anual dels requisits per l’exercici de la venda no sedentària en mercats.

Òrgan administratiu responsable: Decret d'alcaldia

Sol·licitud per acreditar que es continuen complint els requisits necessaris per la venda no sedentària.

Quan es pot sol·licitar?

1 al 31 de gener de cada any. Pot presentar la sol·licitud per internet o presencialment al registre d’entrada de l’ajuntament.

Quina documentació es lliura?

Cap

Sentit del silenci administratiu?

Positiu. En cas de revocació de la llicència es resoldrà expressament. 

Qui el pot demanar?

Els titulars de llicències. Cal també: estar al corrent dels tributs municipals que s'estableixin per a aquest tipus de comerç i complir amb els requisits establerts per les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

Quan es dóna resposta?

No hi ha resolució expressa.

Documentació necessària?

 Instància acreditació anual requisits venda mercat

 Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 300.000,00 € i de l'últim rebut pagament

 Fotocòpia de la documentació acreditativa del compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, en el seu cas

 En cas de comerciants extracomunitaris, fotocòpia del permís de residència i de treballCanals de tramitació

PresencialmentDepartament de Medi AmbientCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari web la documentació que s'indica en l'apartat de tramitació presencial.

Preu

Pagament de la taxa anual per l'ocupació del domini públic i la taxa d'escombraries.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:17