Sol·licitud certificat IDCat

L'identificador digital permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert. També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Òrgan administratiu responsable: Registre

S'ofereix dues maneres d'obtenir l'IDCat. Aconsellem escollir la primera opció per tal que el tràmit presencial sigui el més àgil possible. 


Primera Opció : 


1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat ( punt 1-Sol·licitud). En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada. 

2. Feta la validació, el ciutadà o ciutadana haurà de sol·licitar cita prèvia a l’oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i presentar-se el dia de la cita amb el document acreditatiu d'identitat original. 


3. Finalment es podrà finalitzar el procés descarregant la còpia de seguretat del certificat des de l'opció 3, per, posteriorment, instal·lar-la al navegador dels dispositius des d’on voleu utilitzar el certificat.


Segona Opció : 


1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: sol·licitar cita prèvia a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades. 


2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de descarregar-se el certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença amb les instruccions per a fer la descàrrega i instal·lació del certificat.


3. Un cop feta la validació, el ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre. 


4. Un cop introduïdes aquestes dades, es descarrega l’arxiu del certificat digital que s’ha d’instal·lar al magatzem de certificats del navegador que vulgueu utilitzar.

Quan es dóna resposta?

La resposta és inmediata.

Documentació necessària?

 Document identificatiu originalCanals de tramitació

L'acreditació presencial serà dins el següent horari : De dilluns a divendres de 8 a 14h.PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-10-2020 09:29