SAD -Servei d'Atenció Domiciliària

És un servei d’assistència a domicili, mitjançant una treballadora familiar i/o auxiliar de la llar, que en uns dies i hores concrets a la setmana es desplaça al domicili de l’usuari per realitzar un seguiment i atenció d’aquest i ajudar-li a desenvolupar les tasques de la vida diària que de manera autònoma no pot realitzar.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:

  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons) entre d'altres.
  • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d'altres.

Copagament: Va en funció del nivell econòmic (ingressos, bens mobiliaris i immobiliaris) de la persona usuària. Com a màxim es paga el 65% del cost del servei

Qui el pot demanar?

Persones amb grau de dependència reconegut que els hi dona dret a accedir a aquest servei
Persones grans o amb discapacitat i/o malalts que tinguin incapacitat física, tant en situacions permanents com transitòries, amb dificultats econòmiques que impossibiliten que puguin cobrir aquest servei de manera privada.

Quan es dóna resposta?

L'alta del servei s'atorga en funció de la disponibilitat del mateix.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud d'ajut

Sentit del silenci adminitratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Declaració responsable

 Extractes bancaris dels comptes corrents dels darrers 6 mesos

 Resolució de dependència

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Hi ha copagament en funció del nivell econòmic que la persona usuària del servei

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 10:00