Renúncia de nínxols a favor de l'Ajuntament

Rescatar la concessió a instància de part.

Òrgan administratiu responsable: Cementiri

Qui el pot demanar?

Tota persona física titular del títol funerari, o en el seu cas els hereus.

Quan es dóna resposta?

Un mes un cop pagada la taxa corresponent.

Documentació necessària?

 Sol·licitud de renúncia de nínxols a favor de l'Ajuntament

 Declaració jurada que el nínxol està buit de restes o document acreditatiu del trasllat de les restes, o en cas contrari, presentar la sol.licitud demanant que les restes es traslladin a la fosa comú.

 Títol del nínxol (original) i estar al corrent de pagament de la Taxa del Cementiri. Poden presentar l'últim rebut de la taxa de conservació del cementiri.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-09-2019 15:08