Renúncia a la titularitat d'un vehicle a favor de l'Ajuntament

Renúncia a la titularitat d’un vehicle a favor de l’Ajuntament.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

 

En el moment que una persona renuncia al vehicle, renuncia també als drets actuals o posteriors que aquest produeixi; el cedirà a favor de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, el qual podrà:

  • Quedar-se com a legal propietari.
  • Alienar-lo a terceres persones.
  • Procedir al seu desballestament.

En el primer i segon cas, l’Ajuntament es compromet a realitzar el pertinent canvi de nom. En cas de procedir al seu desballestament les seves dades seran facilitades a l’empresa gestora de residus que expedirà el corresponent certificat, donant-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Si l’interessat només vol realitzar la baixa del vehicle, sense cedir la seva titularitat a l’Ajuntament, s’haurà d’adreçar a qualsevol dels centres gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya per a procedir al desballestament de vehicles. Podeu trobar la relació de centres oficials a:

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/plastics/cgr_llista_general.asp?TipusInstalacio=Industrial&TSel=Tra&CTra=V55&CCom=00

Els titulars dels vehicles que s'hagin de donar de baixa temporalment (per motius personals, per robatori o per venda a un concesionari de venda de vehicles) hauran d'adreçar-se a la Prefectura Provincial de Trànsit(*) amb la documentació requerida així com els titulars de vehicles donats de baixa temporalment que els vulguin tornar a donar d'alta. (*) és necessari demanar cita prèvia a través del web www.dgt.es

Cost

Gratuït. No obstant, per a aquells vehicles que es trobessin al dipòsit municipal amb anterioritat a la renúncia (retirat per mal estacionament o en mal estat), s'hauran d'abonar les taxes de la retirada i d'estada al dipòsit fins al dia de la recollida per part de l’empresa desballestadora.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la renúncia realitzada. En cas que el vehicle acabi essent desballestat, el titular pot sol·licitar, als serveis administratius de la Policia local, còpia del certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida útil i còpia de la baixa del vehicle a trànsit.

Qui el pot demanar?

El titular del vehicle o representant, aportant l'autorització corresponent.

En cas de defunció del titular pot realitzar el tràmit el receptor del vehicle, presentat la següent documentació: Declaració d'hereus, testament amb certificat d'últimes voluntats, quadern de partició on consti l'adjudicació del vehicle i l'impost de successions.

Documentació necessària?

 Original de la targeta d'inspecció tècnica i/o certificat de característiques (ITV)

 Fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 Fotocòpia de la denúncia per pèrdua / sostracció de documentació del vehicle.

 Claus del vehicle.

 Sol·licitud genèrica

 Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i/o equivalent del titular del vehicle (DNI, NIE...).

 Original del permís o llicència de circulació.

Quan es pot demanar?

En qualsevol moment. No es podrà sol·licitar si sobre el vehicle consta un precinte pendent (impagaments, ordre judicial ...).


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 11:45