Recaptació : Duplicats de rebuts

Duplicat de l'avís de pagament d'un impost o tribut.

Òrgan administratiu responsable: Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 

Qui el pot demanar?

El titular del rebut que s'ha de pagar durant el període de pagament de l'impost o tribut

Quan es dóna resposta?

Quan es dóna resposta?
- Si el tràmit es fa personalment: immediat
- Si el tràmit es fa per internet amb signatura electrònica o IdCat Mòbil: immediat
- Si el tràmit es fa per internet sense signatura electrònica: una setmana
- Si el tràmit es fa per telèfon: una setmana

Quina documentació es lliura? L'avís de pagament sol·licitat

Documentació necessària?

 Dades del titularCanals de tramitació

PresencialmentDepartament de Serveis EconòmicsCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)Organisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Els tributs recaptats per l'ORGT són els que fan referència als padrons fiscals (IBI, impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxa per la gestió de residus, taxa de clavegueram, taxa per les entrades de vehicles, taxa per la conservació de cementiri, ...).
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Els preus públics i tributs recaptats per l'Ajuntament són els que fan referència a les autoliquidacions per obres, obertures de negocis, ocupacions de la via pública, casal d'estiu, abonaments i cursets de la piscina de l'avinguda Tarragona, etc.
TelefònicamentTel. 934 729 164

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 13:03