Prestació per al manteniment de les depeses de la llar per a determinats col·lectius

Prestació adreçada a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les depeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el/la cònjuge o el familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb qui compartia despeses ha mort. Té com a finalitat garantir l’ús de l’habitatge habitual.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

Quina quantitat es cobra?

La quantia màxima de la prestació és de 540€ anuals abonats en dotze mensualitats de 45€. La quantia mínima a percebre és de 6€ mensuals.

Qui el pot demanar?

Els requisits que han de complir les persones interessades són:

  • Residir legalment a Catalunya.
  • Fer front amb els seus únics ingressos al manteniment de les despeses de la seva llar (llum, aigua, gas...).
  • Haver compartit amb el/la cònjuge o familiar que ha mort les despeses de la llar.
  • Haver tingut dependència econòmica de la persona difunta.
  • No estar ingressat/ada en un centre d'acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga. Les persones que visquin en habitatges tutelats sí que poden ser beneficiàries d’aquesta prestació.
  • No estar ingressat/ada en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat.
  • Tenir uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a l’import que es fixi anualment.

Els requisits necessaris per percebre aquesta prestació són comprovats mitjançant la informació disponible a les diferents Administracions Públiques i accessibles a través dels serveis i consultes d’interoperabilitat existents.

Inicialment no es requereix cap document perquè els requisits necessaris per percebre aquesta prestació són comprovats mitjançant la informació disponible a les diferents Administracions Públiques i accessibles a través dels serveis i consultes d'interoperabilitat existents.

En el cas de necessitar algun tipus d'informació addicional, aquesta serà sol·licitada mitjançant un requeriment.

Quan es dóna resposta?

Tres mesos des de la recepció de la documentació

Quina documentació es lliura? Còpia de la sol·licitud

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

PresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2020 09:23