Pagament de multes per infracció a la normativa de trànsit

Pagament de multes per infraccions a l’Ordenança Municipal de Circulació, al Reglament General de Circulació o a la Llei de Seguretat Viària.

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

La notificació s’enviarà al domicili del vehicle que consti a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Si us apunteu al servei gratuït de notificació electrònica, rebreu les notificacions de denúncies per infraccions de circulació dins el termini per gaudir de la reducció del 50 per cent en els casos i condicions que preveu la Llei de seguretat viària, encara que no hagueu comunicat a l'Administració el darrer canvi de domicili. Us hi podeu apuntar a http://orgt.diba.cat/cat/I15pmboni.asp

Detracció de punts:

Un cop sigui ferma la sanció en via administrativa es detrauran els punts indicats a l’anvers. Podeu consultar el vostre saldo a www.dgt.es

Quan es pot sol·licitar?

Si sabeu que heu estat sancionats i no heu rebut cap notificació, podeu demanar còpia de la carta de pagament de la denúncia a:

Si ja teniu la carta de pagament de la denúncia o de la sanció la podeu liquidar per qualsevol dels següents mitjans:

  • a qualsevol de les entitats col·laboradores indicades a la notificació.
  • als caixers automàtics indicats a la notificació que disposin de lector de codi de barres.
  • telefònicament, mitjançant targeta bancària, al telèfon 932 029 802.
  • per internet, mitjançant targeta bancària o banca online a l’adreça https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/Pagar/Pagar

Quina documentació es lliura?

Carta de pagament.

Els efectes del pagament amb descompte són els següents:

  • La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s'han de considerar no presentades.
  • La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el pagament.
  • L'esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
  • La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que produeix efectes plens des de l'endemà.

Qui el pot demanar?

El pagament el pot realitzar qualsevol persona.


Canals de tramitació

PresencialmentOrganisme de Gestió TributàriaCarrer del Carme, 7308380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2020 11:49