Exercici del dret a la limitació del tractament

Aquest tràmit us permet sol·licitar-nos que limitem el tractament de les vostres dades.

Òrgan administratiu responsable: Secretaria

Si es compleix alguna de les condicions següents: 

a)  Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar-ne l'exactitud. 

b)  El tractament és il·lícit i us oposeu a la supressió́ de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, ens sol·liciteu que se’n limiti l’ús. 

c)  Si nosaltres ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions. 

d)  Si us heu oposat al tractament per motius relacionats amb la vostra situació́ particular d’acord amb l'article 21, apartat 1 del Reglament (UE) 2016/679, mentre es verifica si els motius legítims que ens emparen per tractar les dades prevalen sobre els de vostè.

Qui el pot demanar?

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.

Quan es dóna resposta?

La petició s'atendrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-10-2020 09:40