Declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors

Els agents de fronteres tenen el mandat de posar especial atenció als viatges realitzats per persones menors d’edat, tant si viatgen soles com si viatgen acompanyades. Concretament, poden dur a terme inspeccions dels documents i justificants de viatge per tal d’assegurar-se que les persones menors no abandonen el territori contra la seva voluntat o la de les persones que en tenen la pàtria potestat.

Per aquests motius és necessari que, si una persona menor ha de viatjar sola o acompanyada de terceres persones, que no siguin els progenitors, tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat, es portin els documents següents:

  • Els documents de viatge ordinaris, DNI o passaport, segons el cas.
  • Una declaració expressa de permís de viatge, dels progenitors, tutors o de qui exerceixi legalment la pàtria potestat.

Fins i tot si la persona menor va acompanyada només per un sol dels seus progenitors o tutors, els agents de fronteres poden sol·licitar, també, l’autorització expressa de l’altre, o efectuar una investigació més minuciosa si hi ha sospites que s’ha pogut privar il·lícitament de la custòdia a qui l’exerceix.

Per aquesta raó es recomana que, en aquestes casos es faci, també, la Declaració de permís de viatge. Cal tenir present que cada país té els seus propis requisits d’entrada, terminis d’estada, etc. Per tant, es recomana que abans de viatjar es consulti a l’ambaixada o al consolat del país de destí quins són els requisits exigits.

Per fer aquest tràmit és indispensable portar la documentació requerida i degudament complimentada

Quina documentació es lliura?

La persona interessada rep la declaració de permís de viatge original, validada amb el segell i la signatura de l'agent de policia.

Qui el pot demanar?

Els pares, mares o tutors legals de persones menors amb nacionalitat espanyola que resideixin a Espanya.

Quan es dóna resposta?

Quan el pare, la mare o el tutor legal de la persona menor compareix a la Policia Local, i tramita la declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors.

Documentació necessària?

 PLM85 - Declaració de permís de viatge a l'estranger per a menors (emplenada)

 DNI / NIE / Passaport dels progenitors o tutors (original i còpia)

 DNI / Passaport de les persones menors d'edat (original i còpia)

 Llibre de família o certificat equivalent del registre civil, o certificat de naixement de la persona menor, o nomenament com a tutor/a de la persona menor (original i còpia)

Quan es pot demanar?

Es pot tramitar una declaració de permís de viatge amb una antelació màxima de 30 dies abans de la data de sortida.


Canals de tramitació

PresencialmentPolicia LocalCarrer Dr. Alexander Fleming, 3108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-12-2020 09:12