Concessió de drets funeraris

Obtenir drets funeraris fins a un màxim de 50 anys sobre un nínxol.

Òrgan administratiu responsable: Cementiri

Qui el pot demanar?

Tota persona física empadronada a Malgrat de Mar que hagi de fer un trasllat de restes d'un nínxol de lloguer a un nínxol de compra o per inhumació d'un familiar.

Quan es dóna resposta?

Un mes un cop pagada la taxa corresponent.

Documentació necessària?

 Només es pot sol·licitar en el moment d'una inhumació i s'han de dirigir a l'empresa funeraria que els tramiti l'enterrament. Es cedirà la concesisó del nínxol que li correspongui segons protocol d'assignació de sepultures.

 En cas d'esdevenir una concessió d'una sepultura en règim de lloguer ho han de sol·licitar abans que s'acabi el termini i previ pagament de les taxes corresponents.

 Full d'autoliquidació de taxes.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

D'acord amb l'ordenança fiscal vigent.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-08-2019 17:26