Comunicació prèvia per a l'exercici de la publicitat dinàmica

Repartiment de publicitat.

Repartiment de publicitat de forma: 

  • Manual: Repartiment del material publicitari a les persones receptores utilitzant vies i espais públics.
  • Domiciliària: Distribució del material publicitari als usuaris d'habitatges mitjançant la introducció del mateix a les bústies individuals.
  • Oral: Mitjançant l'ús de megafonia o de viva veu en les vies i espais públics, i zones privades d'ús públic. 

Un cop presentada la comunicació i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'activitat?

Si, si la documentació és correcta i s'ajusta a la normativa aplicable. 

Quin termini hi ha per desenvolupar l'activitat? 

El termini que s'hagi declarat en la comunicació.

Qui el pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que pretenguin desenvolupar en el municipi activitats de publicitat dinàmica.

Quan es dóna resposta?

No hi ha resposta per que és un règim de comunicació, per la qual cosa, des de la presentació de la instància amb la documentació corresponent al registre d'entrada, s'està habilitat per l'exercici de l'activitat.

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
La tramesa electrònica caldrà anar acompanyada del model de sol·licitud

Preu

Segons Ordenança fiscal número 7: Taxes per serveis generals
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 10:14